Antti Ohvo
Hieroja, energiahoitaja
 
  • Terveyteen ja ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvät asiat ovat olleet Antille aina tärkeitä. Hänellä on myös pitkä kokemus erilaisista urheilulajeista. Vaikka hänen ensimmäinen ammattinsa liittyi tekniikan alaan, hän ymmärsi nopeasti, että haluaa tavalla tai toisella työskennellä ihmisten terveyden edistämiseksi. Hän kouluttautui hierojaksi hierontakoulu Atlaksessa. Lisäksi hän on opiskellut kaksi vuotta Tiibetistä peräisin olevaa prananadi-energiahoitoa, reikiä ja karunaa. Hän on  harjoittanut meditaatiota ja mindfulnesia useita vuosia ja käynyt niihin liittyviä kursseja. Tällä hetkellä hän opiskelee Nidra-joogaa.

    Antti on empaattinen, rauhallinen ja kuunteleva kehon huoltaja. Hänen vahvuuksiinsa kuuluu herkkyys, joka on tärkeätä ihmisten auttamistyössä. Hänen mukaansa ihminen on fyysinen/energeettinen kokonaisuus, jolloin mieli ja fyysinen keho muodostavat kiinteän symbioosin. Antin kiinnostuksen kohteena on ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen: stressin lieventäminen, lihasjännitysten purkaminen, nivelongelmien hoitaminen ja nivelten liikkuvuuden lisääminen. Hän voi ohjata asiakkaitaan löytämään menetelmiä myös mielen rauhoittamiseksi.